ZURICH DRVO ALUMINIJUM PROZORI

MODEL DRVO ALUMINIJUM PROZORA SA KOMBINACIJOM TETRA DIZAJNA IZNUTRA I MODERNOG DIZAJNA SPOLJA

Mogućnost izbora “bez granica” jedna je od prednosti kombinacije drvo aluminijum stolarije kako u kombinaciji tipova boja, tako i oblika profila spolja i iznutra. ALD ZURICH“ je još jedna od mogućih kombinacija tetra dizajna iznutra i modernog dizajna spolja, sa troslojnim staklom. Unutrašnja obrada drveta je moguća u varijanti standardnog prozora i complanare sistema (u ravni). Pružite sebi mogućnost izbora i igre u kreiranju svog unikatnog primerka.

Class:
C5/B5

Class:
E1500

Class: 4

80,5mm

SPOLJA

0.8 W/ m2K

RC1
RC1N
RC2
RC2N

32 dB

.

HRAST, SMRČA, ARIŠ,
JASEN, MERANTI

PO SMAJ
KATALOGU

Sa spoljašnje strane štok i krilo u
istoj ravni, staklo uvučeno

Centralni drenažni dihtung štiti
drvo spoljašnjih uslova

Kockasti unutrašnji dizajn sa
mogućnošću komplanarnog dizajna