Priručnik i garancija

Rukovanje i održavanje SMAJ prozora i vrata

Na navedenom linku korisnici mogu pronaći uputstva i informacije o garanciji za proizvode koje nudi kompanija. Ovo uključuje detaljna uputstva o tome kako da koristite i održavate proizvode, kao i informacije o pokriću garancije i svim odredbama i uslovima povezanim sa tim.

Priručnik pruža dragocene smernice kako bi se obezbedila pravilna instalacija, rad i briga o proizvodima, dok informacije o garanciji ocrtavaju posvećenost kompanije kvalitetu proizvoda i zadovoljstvu kupaca. Korisnici mogu da se pozovu na ovaj link kako bi pristupili potrebnoj dokumentaciji za svoje kupljene proizvode i razumeli svoja prava i odgovornosti kao kupaca.