PARIS DRVO ALUMINIJUM PROZORI

DRVO ALUMINIJUM PROZORI
KLASIČNOG STILA

„ALD PARIS“ je model drvo aluminijum prozora klasičnijeg stila. Unutrašnja obrada drveta je moguća u varijanti standardnog prozora i complanare sistema (u ravni). Kosina drveta daje dobru osvetljenost, a spoljašnji tradicionalniji dizajn daje široku mogućnost uklapanja sa raznim tipovima fasada. Radi se u varijanti sa dvoslojnim staklom.

Class:
C5/B5

Class:
E1500

Class: 4

80,5mm

OBOSTRANO UVUČENO

1.2 W/ m2K

RC1
RC1N
RC2
RC2N

42 dB

.

HRAST, SMRĆA, ARIŠ,
JASEN, MERANTI

PO SMAJ
KATALOGU

Sa spoljašnje strane štok, krilo,
staklo u odvojenim ravnima

Centralni drenažni dihtung štiti
drvo spoljašnjih uslova

Kockasti unutrašnji dizajn sa
mogućnošću komplanarnog dizajna