ZERO DRVO DRVENI PROZORI

ZERO DRVO TIP KONSTRUKCIJE OMOGUĆAVA 25% VEĆI PRODOR SVETLOSTI

Ova konstrukcija je naš odgovor modernoj arhitekturi i tendenciji za povećanjem staklenih površina. Zero tip konstrukcije omogućava 25% veći prodor svetlosti u prostoriju za razliku od ostalih konstrukcija. Sa estetske strane konstrukcija je svedena do minimalnosti, gde sa spoljašnje strane imamo vidljivu staklenu površinu, sa sakrivenim krilom u profil štoka, koji se prilikom ugradnje može svesti na minimalno vidljivu površinu. Ovakva konstrukcija predstavlja najsavremeniji sistem prozora i odgovara na sve energetske zahteve.

Class: C4/B4

Class: 8A

Class: 4

78mm

SPOLJA

0.8 W/ m2K

RC1
RC1N
RC2
RC2N

42 dB

.

HRAST, SMRČA, ARIŠ,
JASEN, MERANT

PO SMAJ
KATALOGU

Skriveni ram krila sa spoljašnje strane

Centralni dihtung na štoku pruža mogućnost minimalizovane širine krila 63mm

Mogućnost komplanarnog dizajna unutra