ZERO DRVO ALUMINIJUM PROZORI

MODEL DRVO ALUMINIJUM PROZORA KOJI OMOGUĆAVA 25% VEĆI PRODOR SVETLOSTI

Zero ALD model predstavlja konstrukciju drvo-aluminijum prozora proizašao iz tendencije svetske arhitekture za povećanjem staklene površine u enterijeru. Naša konstrukcija omogućava 25% veći prodor svetlosti u prostor, za razliku od ostalih konstrukcija. Sa estetske strane konstrukcija je svedena do minimalnosti, gde sa spoljašnje strane imamo vidljiv profil štoka, koji se prilikom ugradnje može svesti na minimalno vidljivu površinu. Ugradnjom skrivenog okova, povećava se nosivost ove konstrukcije i dolazi do izjednačavanja krila i štoka po dubini (ZERO ALD COMPLANARE). Time dobijamo mogućnost za ugradnju četvrtog dihtunga, čime se dobijaju bolje toplotne karakteristike konstrukcije. Kao takva, konstrukcija odgovara na sve energetske zahteve.

Class:
C5/B5

Class:
E1500

Class: 4

75mm

SPOLJA

0.8 W/ m2K

RC1
RC1N
RC2
RC2N

32 dB

.

HRAST, SMRČA, ARIŠ,
JASEN, MERANTI

PO SMAJ
KATALOGU

Skriveni ram krila sa spoljašnje
strane

Centralni drenažni dihtung štiti drvo
spoljašnjih uslova

Kockasti unutrašnji dizajn sa
mogućnošću komplanarnog dizajna