ROMA DRVO ALUMINIJUM PROZORI

DRVO ALUMINIJUM PROZORI SA TROSLOJNIM STAKLOM

„ALD ROME“ je varijacija modela PARIS, sa troslojnim staklom. Unutrašnja obrada drveta je moguća u varijanti standardnog prozora i complanare sistema (u ravni). Kosina drveta daje dobru osvetljenost, a spoljašnji tradicionalniji dizajn daje široku mogućnost uklapanja sa raznim tipovima fasada. Termički, funkcionalno i estetski sjajna kombinacija.

Class:
C5/B5

Class:
E1500

Class: 4

80,5mm

OBOSTRANO
UVUČENO

0.8 W/ m2K

RC1
RC1N
RC2
RC2N

32 dB

.

HRAST, SMRČA, ARIŠ,
JASEN, MERANTI

PO SMAJ
KATALOGU

Sa spoljašnje strane štok, krilo,
staklo u odvojenim ravnima

Centralni drenažni dihtung štiti
drvo spoljašnjih uslova

Kosi unutrašnji dizajn sa
mogućnošću komplanarnog dizajna