GRAZ DRVO ALUMINIJUM PROZORI

MODEL KONSTRUKCIJE ALUMINIJUMSKOG PROZORA OŠTRIH LINIJA I RAVNOG DIZAJNA

„ALD GRAZ“ je model drvo-aluminijum konstrukcije prozora oštrih linija, ravnog dizajna. Unutrašnja obrada drveta je sa izraženom kosinom koja daje svoj doprinos u propuštanju veće količine svetlosti u prostoriju. Spoljašnji dizajn modernih užih linija, uklapa se ambijentalno u najrazličitije fasade. Ovaj model sjajnih tehničkih karakteristika daće dodir prirode Vašem domu po najvišim standardima.

Class:
C5/B5

Class:
E1500

Class: 4

80,5mm

SPOLJA

0.8 W/ m2K

RC1
RC1N
RC2
RC2N

32 dB

.

HRAST, SMRČA, ARIŠ,
JASEN, MERANTI

PO SMAJ
KATALOGU

Sa spoljašnje strane štok i krilo u
istoj ravni, staklo uvučeno

Centralni drenažni dihtung štiti
drvo spoljašnjih uslova

Kosi unutrašnji dizajn sa mogućnošću komplanarnog dizajna