GENEVA DRVO ALUMINIJUM PROZORI

MODEL IZGRADNJE ALUMINIJSKOG PROZORA KOJI ODRAZUJE ELEGANTNOST I MODERNI DIZAJN

Želite toplinu, udobnost i estetiku bez obaveze održavanja? U kombinaciji dva vrhunska materijala, drveta i aluminijuma, dobili smo najbolje od njih: drvo-aluminijum prozor „ALD GENEVA“ je sklop elegantnog i praktičnog dizajna. Unutrašnja obrada drveta je moguća u varijanti klasičnog prozora i complanare sistema (u ravni). Spoljni dizajn dobijen je kombinacijom štoka, krila i stakla u jednoj ravni u kojoj se ogleda elegancija i moderan dizajn.

Class:
C5/B5

Class:
E1500

Class: 4

80,5mm

SPOLJA

0.8 W/ m2K

RC1
RC1N
RC2
RC2N

42 dB

.

SMREKA, HRAST, BOR,
MAHAGONI, JASEN

PO SMAJ
KATALOGU

Potpuno ravan dizajn sa spoljašnje strane

Centralni drenažni dihtung
štitidrvo spoljašnjih uslova

Kockasti unutrašnji dizajn sa
mogućnošću komplanarnog dizajna