Prozori, kao funkcionalno rešenje, pojavili su se onda kada se kod ljudi javila potreba da svoje otvore na zidovima zatvore, i time se zaštite od spoljašnjih uticaja. Vremenom se pogled na njih menjao. Pored prvobitne funkcije u službi zaštite, oni danas imaju veliki udeo u arhitekturi.  Svojim dizajnom utiču i na enterijer i na eksterijer. Odabir dobrog prozora je jako bitan. Da bi svakome boravak u zatvorenom prostoru bio prijatan, potrebno je predvideti pravilan raspored prozora, i to onih koji se odlikuju toplotnom i zvučnom izolacijom, kao i sigurnošću. 

Toplotna izolacija

Toplotna izolacija prozora se kvantitativno definiše koeficijentom prolaza toplote U(k) (W/m2K). Ovaj koeficijent predstavlja količinu toplote koja za jedan sat bude preneta kroz 1m2 nekog građevinskog elementa.

Zvučna izolacija

Zvučna izolacija prozora određuje se izolacionom moći R koja se pokazuje dijagramom u zavisnosti od frekvencije u opsegu od 100 do 3150 Hz u 
trećinsko oktavnim skokovima. Za izražavanje se koristi ponderisana zvučna izolacija Rw u dB.

Sigurnost

Da bi se obezbedila maksimalna sigurnost od spoljašnjih faktora, potreban je sigurnosni okov. Sa druge strane, zaštita od loma stakla ili pucanja istog, postiže se primenom posebne vrste lameliranog stakla koje prilikom pucanja ostaje u ramu i ne raspada se.

Pored svega, prozor treba da sadrži i deo Vas. Prioritet naše firme su Vaše želje i očekivanja. Odabirom konstrukcije, boje, dezena, kao i određene dodatne opreme, uz pomoć stručnog osoblja, možete dizajnirati proizvod koji će sadržati Vaš lični pečat, i biti u skladu sa Vašim željama.
 

Skriven okov

Mogućnost odabira skrivenog okova koji utiče na bolji izgled prozora, ali i štiti od oštećenja prilikom otvaranja zbog ograničenja otvaranja na 90⁰.

Tri stakla

Naše konstrukcije se mogu izraditi sa troslojnim paketom stakla i „warmedge“ lajsnom. Ovakav paket utiče na termičko poboljšanje konstrukcija.

Dekompresiona komora i žleb za provetravanje

Dekompresiona komora služi da udarni vetar izgubi pritisak i smanji opterećenje na zaptive.

Žleb za provetravanje

Žleb za provetravanje ima ulogu da spreči kondenzaciju stakla i time sačuva drvo od propadanja

4 dihtunga

ALD konstrukcije se izrađuju sa 4 dihtunga i kao takve doprinose smanjenoj mogućnosti produvavanja i bolje zaptivanje.

Lamela

Naši proizvodi se izrađuju od lameliranog drveta. Lamela se dobija lepljenjem tri ili pet slojeva elemenata (daske), iste širine, koje se međusobno lepe specijalnim lepilom za drvo. Ovako lamelirano drvo ima bolje mehaničke karakteristike od karakteristika celog drveta, od kog se pravi lamela. Prilikom izrade lamele vidni delovi se mogu izraditi iz nastavka ili iz celog elementa daske.

Asortiman ručica

SMAJ asortiman nudi široku paletu ručica i pokrivnih maski u više dezena i boja.

Primeri obrade drveta u enterijeru